Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Michałowi Głowińskiemu

25 kwietnia 2018 o godz. 12.00 w Sali Koncertowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w gmachu Copernicanum przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UKW prof. dr hab. Michał Głowiński – członek Zespołu “Kwartalnika Artystycznego”, którego utwory od wielu lat publikowane są w naszym czasopiśmie, uhonorowany zostanie tytułem Doktora Honoris Causa UKW.

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy