Literacki rok w KPCK

Rok 2018 obfituje w ważne jubileusze, ważne wydarzenia literackie. Ważne dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, ważne dla Bydgoszczy i regionu.  Szczegółowy opis poszczególnych wydarzeń pojawiać się będzie sukcesywnie w naszym kalendarzu

Jubileusz - 90. urodziny Jerzego Sulimy-Kamińskiego.
Córka pisarza stara się pielęgnować pamięć o ojcu i co roku organizuje we wrześniu spotkania w nawiązaniu do jego twórczości. W zeszłym roku były to Młodzieżowe urodziny u Sulimy powiązane z reedycją książki “Dokąd biegną Twoje konie” - jedynej książki Sulimy skierowanej typowo do młodzieży. Po udanych obchodach, które odbyły się w Salonie Hoffman KPCK zostaliśmy poproszeni przez rodzinę pisarza o koordynację działań związanych z 90 urodzinami. 

więcej informacji 

91. urodziny Kazimierza Hoffman i promocja Dziennika 2000-2008.
Mimo iż rocznica nie jest okrągła jest bardzo ważna. Kolejny rok na początku czerwca Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury upamiętni poetę. W tym roku spotkania z przyjaciółmi Hoffmana, literatami i krytykami połączone będzie z promocją wydawnictwa Dziennik 2000-2008. Wydawnictwo liczące ponad 400 stron zostało wydane przez Oficynę Wydawniczą EPIGRAM. Zapisy poety zostały opracowane przez Pana Grzegorza Kalinowskiego - nagrodzonego m.in. bydgoską "Strzałą Łuczniczki". Przyjaciela poety, zaprzyjaźnionego z naszą instytucją, który w posłowie pisze:

"(...) Diarystyczne zapisy następują w porządku chronologicznym. Skupiają się na wielu wątkach: przede wszystkim, fundamentalnym dla Hoffmana — wątku poezji, wątkach poświęconych centralnej postaci wiary chrześcijańskiej — Jezusowi; filozofii, muzyce, malarstwu oraz życiu prywatnemu. Większość zapisów to jednak wiersze i ich robocze wersje. Odsłania tu Hoffman tajemnice swojego warsztatu poetyckiego. (...) Dziennik (2000–2008) przybiera w swym kształcie formę niemal poetycką, stanowi ważne dla czytelników Hoffmana dopełnienie jego twórczości."

więcej informacji o Dzienniku

Uroczystości poprzedzi Festiwal Pięknego czytania im. Kazimierza Hoffmana, którego finał odbędzie się w Salonie Hoffman KPCK. 

25-lecie Kwartalnika Artystycznego

Pismo powstało w 1993 roku. Wydawcą pierwszych numerów był Teatr Polski a od 1995 nieprzerwanie jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Pismo nieprzerwanie cieszy się uznaniem reprezentując najwyższy poziom literacki. Jest współfinansowane wspólnie przez miasto Bydgoszcz i miasto Toruń oraz dotowane przez ministerstwo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najlepszą rekomendacją wysokiego poziomu pisma są nazwiska publikujących w nim twórców. Wystarczy wspomnieć chociażby: Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską, Tadeusza Różewicza, Stanisława Lema, Zbigniewa Herberta, Julię Hartwig, Ryszarda Krynickiego, Juliana Kornhausera. To filary polskiej literatury. Twórcy związani z kwartalnikiem nie tylko jako miejscem w którym publikowali ale autentycznie z nami zaprzyjaźnieni.  25-lecie będzie okazją do przypomnienia najważniejszych tekstów, które gościły już w prawie 100 numerach pisma. Obchody odbędą się w Bydgoszczy i Toruniu.

więcej informacji o Kwartaliku

Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń.
Po raz 30 spotkamy się na terenie miasta i gminy Kruszwica z poetami, którzy mają lat 20 i którzy są po osiemdziesiątce. Spotykają się wspólnie na warsztatach, odczytach i licznych aktywnościach towarzyszących - wystawach czy koncertach. Poprzednią edycję patronatem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Wydarzenie odbędzie się we wrześniu.

więcej informacji o Spotkaniach

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy