„Addenda” – proza Krzysztofa Myszkowskiego

            Proza Krzysztofa Myszkowskiego łączy głębokie obserwacje psychologiczne z problematyką filozoficzną w sposób oryginalny, jakiego nie dostrzeżemy u innych pisarzy. Daleki od chaosu życia publicznego Krzysztof Myszkowski skupia swoją twórczość wokół tematów najważniejszych, podstawowych, takich  jak doświadczenie estetyczne świata i doświadczenie religijne, a raczej ich wielorakie, fascynujące związki.

            Jego najnowsza książka „Addenda”, publikowana we fragmentach w „Kwartalniku Artystycznym” przyjmowanych z uznaniem przez czytelników, jest kolejnym osiągnięciem literackim zasługującym na baczną uwagę. To niespotykane w polskiej literaturze połączenie głębokości myśli z maksymalną lapidarnością zapisu. Krzysztof Myszkowski stworzył formę własną, oryginalną, w której poetyka szczególnego rodzaju aforyzmu, czy raczej starannie skomponowanych serii aforyzmów, pozwala za zapis doświadczeń i wzruszeń filozoficznych, połączony z kontemplacją tajemniczego piękna świata, które w jego twórczości objawia się jako znak Bożej Obecności, w niepojęty dla nas sposób utajonej w rzeczach, miastach i krajobrazach.

            „Addenda” są nie tylko statycznym zapisem konstatacji teologiczno-filozoficznych. Są też nowego typu formą autobiograficzną, którą należałoby określić jako dziennik aforystyczny. W refleksje o charakterze ogólnym Krzysztof Myszkowski wplata bowiem opowieść o swoich podróżach, zmieniających się miejscach, które odwiedza, stanach duszy doznawanych w kontakcie z dziełami sztuki, co daje niepowtarzalną całość o wysokich walorach artystycznych.

            Od dawna jestem zagorzałym czytelnikiem narastającego sukcesywnie zbioru „Addenda”, podziwiając literacki talent autora i jego filozoficzną przenikliwość, nawet jeśli jego spostrzeżenia nie pokrywają się z tym, co sam nazywam własnym światopoglądem. Mamy tu do czynienia z pisarzem dojrzałym, mądrym, o niezwykłej wrażliwości, której brakuje nam w codziennym życiu, a którą te zapiski w naszej duchowej rzeczywistości pięknie starają się podtrzymać.

Stefan Chwin

Zamówienia na książkę (cena 30 zł) prosimy składać pod nr. tel. 52 585 15 01 w. 101 lub 115, e-mail: kwartalnik@kpck.pl

      

Ministerstwo   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy