98. numer „Kwartalnika Artystycznego”

W najnowszym numerze „Kwartalnika Artystycznego” fragment Trachinek Sofoklesa w nowym przekładzie Antoniego Libery, wiersz Czesława Miłosza i nota oraz wkładka fotograficzna Renaty Gorczyńskiej, wiersz Zbigniewa Herberta – odczytany przez Ryszarda Krynickiego i z jego notą, wiersz Julii Hartwig ze szkicem Adama Zagajewskiego, a także wiersz Kazimierza Hoffmana ze szkicem Piotra Matywieckiego. Prezentujemy 17 wierszy Jamesa Schuylera w przekładzie Piotra Sommera oraz wiersze Michaela Krügera w tłumaczeniu Ryszarda Krynickiego. Publikujemy nowe wiersze Krzysztofa Boczkowskiego, Anny Frajlich, Anny Nasiłowskiej i Sylwii Gibaszek, prozę Marka Kędzierskiego, rozmowę Michała Piętniewicza z Adamem Zagajewskim, szkic Jerzego Madejskiego, kolejną wkładkę fotograficzną Renaty Gorczyńskiej.
Variach Stefan Chwin, Krzysztof Myszkowski, Krzysztof Siwczyk, Leszek Szaruga i Piotr Szewc. Ponadto recenzje i omówienia najważniejszych książek z kwartału.

Zapraszam do czytania!

                                     Krzysztof Myszkowski

MinisterstwoWojewództwo Kujawsko Pomorskiebydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. 
„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.    


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy