96. nr „Kwartalnika Artystycznego”

W jubileuszowym 96 numerze „Kwartalnika Artystycznego” m.in. wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta w opracowaniu Ryszarda Krynickiego i w jego tłumaczeniu Michaela Krugera, Walta Whitmana w przekładzie Andrzeja Szuby, Julii Hartwig, Jerzego Kronholda, Artura Szlosarka, Krystyny Dąbrowskiej i Krzysztofa Siwczyka, fragment Elektry w nowym przekładzie Antoniego Libery, wyklejanki Wisławy Szymborskiej, Prywatne kalendarium o historii „Kwartalnika” oraz „Głosy i glosy” na jego na 25-lecie m.in. Ewy Bathelier, Krzysztofa Boczkowskiego, Kazimierza Brakonieckiego, Stefana Chwina, Aleksandra Fiuta, Renaty Gorczyńskiej, Marka Kędzierskiego, Bogusława Kierca, Piotra Matywieckiego, Anny Nasiłowskiej, Krystyny Rodowskiej i Andrzeja Zawady, listy Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego do Jarosława Iwaszkiewicza, eseje Ireneusza Kani o poezji Thomasa Transtromera i Mindaugasa Kvietkauskasa o wileńskim epizodzie z biografii Czesława Miłosza, w Variach teksty Stefana Chwina, Mirosława Dzienia, Michała Głowińskiego, Leszka Szarugi, Piotra Szewca i Artura Szlosarka, recenzje i omówienia najważniejszych książek z kwartału.

W Dodatku – „Bibliografia ‘Kwartalnika Artystycznego’ 1993 – 2017”.

http://www.kpck.pl/pierwsza-pelna-bibliografia-kwartalnika-artystycznego/

Zapraszam do czytania!

                                     Krzysztof Myszkowski

 

MinisterstwoWojewództwo Kujawsko Pomorskiebydgosz-logo   logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz. 
„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy