94. nr „Kwartalnika Artystycznego”

Chwin, Cwietajewa, Fiut, Herbert, Konwicki, Racine, Zagajewski.

W nowym numerze „Kwartalnika Artystycznego” między innymi pożegnanie Julii Hartwig i Tomasza Burka, fragment Bereniki Racine'a w nowym przekładzie Antoniego Libery, nieznany wiersz Zbigniewa Herberta z komentarzem Ryszarda Krynickiego, nowe wiersze Adama Zagajewskiego, Piotra Matywieckiego, Krzysztofa Lisowskiego, Bogusławy Latawiec, Krystyny Lenkowskiej, Kazimierza Brakonieckiego i ks. Janusza A. Kobierskiego i przekłady wierszy Mariny Cwietajewej, eseje Stefana Chwina, Aleksandra Fiuta, Nikołaja Gumilowa i Roberta Papieskiego, listy Tadeusza Konwickiego, a także rozmowa z Markiem Kędzierskim w 111 rocznicę urodzin Samuela Becketta, Varia, recenzje i noty o książkach.

Zapraszam do czytania!

                                       Krzysztof Myszkowski

 

Województwo Kujawsko PomorskieMinisterstwo logo_torunia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Toruniu.

„Kwartalnik Artystyczny” wydano wspólnie  z Miastem Toruń.


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy