93. nr Kwartalnika Artystycznego

Pierwszy tegoroczny numer „Kwartalnika” otwierają wiersze i fragmenty Zbigniewa Herberta odnalezione i odczytane z rękopisów przez Ryszarda Krynickiego.

Ponadto prezentujemy wiersze Emily Dickinson w przekładzie Krystyny Lenkowskiej, R. S. Thomasa w przekładzie Andrzeja Szuby, Joachima Sartoriusa w tłumaczeniu Ryszarda Krynickiego, José Ángela Leyvy w przekładzie Krystyny Rodowskiej oraz nowe wiersze Bogusława Kierca, Piotra Szewca, Adriany Szymańskiej, Ewy Sonnenberg, Katarzyny Bolec, Aleksandry Francuz, Piotra Piaszczyńskiego i Michała Czoryckiego.

Przedstawiamy kolejne fragmenty Kosmosu w Dolinie Pysznej Antoniego Libery, prozy Piotra Sommera, Thorna Krzysztofa Myszkowskiego i Warszawę – Chiny Marka Kędzierskiego oraz esej Michała Głowińskiego o nowatorstwie i oryginalności Żeglarza Jerzego Szaniawskiego.

Renata Gorczyńska rozmawia z Jurkiem Hirschbergiem o przetłumaczonych na język szwedzki Traktatach Czesława Miłosza.

W Variach znajdują się między innymi zapisy Julii Hartwig, nowe fragmenty Dziennika Stefana Chwina i odcinki Leszka Szarugi, Piotra Szewca i Artura Szlosarka oraz omówienia najważniejszych książek z kwartału.

Zapraszam do czytania!

Krzysztof Myszkowski


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy