92. nr Kwartalnika Artystycnego

Z żalem żegnam Andrzeja Wajdę, jednego z największych artystów kina i wspaniałego człowieka. Wzrastałem na jego filmach, które były także niezwykłą propagandą literatury. Dziś już nie ma takich reżyserów i tym bardziej będzie go nam brakować.

Rozpoczynający XXIV rok istnienia 92 numer „Kwartalnika” otwierają prozatorsko-poetyckie sekwencje: Dziennik 1920 Franza Kafki w przekładzie Artura Szlosarka oraz Samuela Becketta fragmenty Nienazywalnego w przekładzie Marka Kędzierskiego i Tekstów na nic w przekladzie Antoniego Libery, a także piąty, przedostatni odcinek Pułapki.

Publikujemy prozę poetycką Zbigniewa Herberta odnalezioną przez Ryszarda Krynickiego
i w jego tłumaczeniu wiersz Michaela Krügera oraz nowe wiersze Krystyny Rodowskiej, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Adama Wagi, Stanisława Dłuskiego, Bogny Gniazdowskiej i Alicji Rosińskiej.

Przedstawiamy początkową część większej prozatorskiej całości Piotra Sommera pod tytułem Z budynku dworca.

Z archiwum Krystyny i Stefana Chwinów prezentujemy wystąpienie Jana Kotta, które uzupełnia szkic Renaty Gorczyńskiej, a w części plastycznej znajduje się wkładka z obrazami i wypowiedziami Ewy Bathelier, autorki okładek i reklam „Kwartalnika” od 1998 roku.

W Variach – list od Julii Hartwig, kolejne odcinki dziennika Stefana Chwina i cykli Leszka Szarugi, Piotra Szewca i Artura Szlosarka, ostatnie Addenda oraz omówienia ważnych książek.

Zapraszam do czytania!

Krzysztof Myszkowski

 

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy