107., październikowy numer „Kwartalnika Artystycznego” wkrótce w sprzedaży

W 107 numerze „Kwartalnika Artystycznego” m.in.: blok poświęcony Wisławie Szymborskiej, a w nim: przekłady wierszy de Viau, fragmentu Poem tragicznych d'Aubignégo oraz fragmentu Bereniki Racine'a, szkic Aleksandra Fiuta Szymborska zagląda w barok, list do Ryszarda Krynickiego oraz wkładka fotograficzna; ponadto szkic i proza Antoniego Libery dotyczące bohatera w twórczości Jerzego Pilcha, wiersze Samanthy Kitsch, Anny Matysiak i Ewy Sonnenberg, a w Variach kolejne odcinki dziennika Stefana Chwina, prozy Krzysztofa Myszkowskiego i Piotra Szewca, szkiców Leszka Szarugi i Artura Szlosarka, w Recenzjach i Notach o książkach omówienia najważniejszych książek kwartału. 

Z numerem 20 tom z serii Biblioteki „Kwartalnika Artystycznego” pt. Pułapka Becketta, rozmowy Marka Kędzierskiego i Krzysztofa Myszkowskiego o Samuelu Becketcie.

„Kwartalnik” oraz tomy Biblioteki „Kwartalnika Artystycznego” można nabyć za pośrednictwem strony www.kwartalnik.art.pl

Zapraszamy do czytania!

 

 

 

Ministerstwo   Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy