106. numer „Kwartalnika Artystycznego” już w sprzedaży

W najnowszym, 106. numerze „Kwartalnika Artystycznego” m.in.: jednoaktówka Gerharta Hauptmanna Czarna maska w przekładzie Antoniego Libery i jego szkic o niej, blok poświęcony Czesławowi Miłoszowi, a w nim: teksty Czesława Miłosza, jego listy do Krystyny i Stefana Chwinów, szkic i wkładka zdjęciowa autorstwa Aleksandra Fiuta; ponadto: wiersze Susany Szwarc w przekładzie Krystyny Rodowskiej, nowe wiersze Mirosława Dzienia, Kazimierza Brakonieckiego, Piotra Szewca, w Variach kolejne odcinki Dziennika Stefana Chwina, prozy Krzysztofa Myszkowskiego i Piotra Szewca, szkiców Leszka Szarugi i Artura Szlosarka, a w Recenzjach i Notach o książkach omówienia najważniejszych książek kwartału. 

Kwartalnik można nabyć za pośrednictwem strony www.kwartalnik.art.pl

Zapraszamy do czytania!

 

 

 

Ministerstwo   Województwo Kujawsko Pomorskie   bydgosz-logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zadanie dofinansowane przez  Miasto Bydgoszcz.


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy