Teatr Polski im. Hieronima Konieczki

Teatr Polski w Bydgoszczy jest publicznym teatrem instytucjonalnym. Od września 2014 roku prowadzi go duet Paweł Wodziński/Bartek Frąckowiak. Wraz z grupą kuratorów proponują teatr otwarty na rozmaite dyscypliny, kierunki myślenia, obszary tematyczne.

Jednym z podstawowych założeń programowych teatru jest formuła przekroczenia: dziedzin, gatunków, barier (także tych pomiędzy sceną a widownią). Ważnym elementem działań jest poszukiwanie, nazywanie i omawianie nowych dramaturgii w teatrze, tańcu i projektach interdyscyplinarnych. Nowe dramaturgie tworzą także trzon programu Festiwalu Prapremier.

Program Teatru Polskiego budowany jest wokół kilku nurtów tematycznych: DEMOKRACJA, PÓŁNOC/POŁUDNIE, UTOPIE, NOWOCZESNOŚĆ, KAPITALIZM. Pojęcia te są dla nas punktem wyjścia do tworzenia spektakli, warsztatów, debat, projektów badawczych; to w tych ramach układamy program prezentacji młodych polskich choreografek i choreografów oraz rezydencji; tematy te stanowią również punkt wyjścia dla teatru przy myśleniu o współpracy międzynarodowej, na którą składają się koprodukcje, ale też artystyczne rezydencje najciekawszych twórców niezależnych na świecie.

W sezonach 2014/2015 oraz 2015/2016 w TPB powstają spektakle teatralne i taneczne przygotowane przez m.in. Weronikę Szczawińską, Agnieszkę Jakimiak, Igę Gańczarczyk, Wiktora Rubina i Jolantę Janiczak, Michała Borczucha, Elżbietę Deptę, Agatę Maszkiewicz i Vincenta Trimarche’a, Katarzynę Szyngierę, Annę Smolar, Anę Vujanović, Bartosza Frąckowiaka, Pawła Wodzińskiego. Wspólnie z cyklem debat, seminariów, prezentacji tanecznych, całorocznych projektów edukacyjnych i badawczych tworzą konstelację gęstych tematycznych linii, przecinających się nawzajem - często w bardzo zaskakujący sposób.

TPB jest instytucją demokratyczną, otwartą dla wszystkich. Zależy nam na tym, żeby wszyscy czuli się w Teatrze swobodnie, uczestnicząc w jego działaniach i wymianie myśli na równych prawach. To miejsce, gdzie można przyjść o każdej porze dnia i zawsze zastanie się drzwi otwarte. W naszym przekonaniu teatr nigdy nie jest dziełem indywidualnym: powstaje w wyniku pracy zespołowej. Oznacza to również, że relacje z publicznością nigdy nie mogą być budowane jednostronnie. Zwłaszcza, gdy mówi się i pisze o przywiązaniu do reguł demokratycznych. 

Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz
telefon: +48 52 339 78 12

kasa biletowa
email: bilety@teatrpolski.pl
telefon: +48 52 339 78 18
czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-19.00
oraz w niedziele i święta trzy godziny przed spektaklem