Kino JEREMI

Mieszczące się zmodernizowanej sali w Zespole Szkół nr 5 kino, swoją nazwę wzięło od słynnego Jeremiego Przybory, który przez kilka lat mieszkał w dworku na terenie dzisiejszej dzielnicy Fordon i pracował w Polskim Radiu w Bydgoszczy. Fordon - ogromna, licząca blisko 70.000 mieszkańców dzielnica Bydgoszczy - dotychczas pozbawiona była jakiegokolwiek kina.

Długo oczekiwane Kino Jeremi działa dzięki współpracy dyrekcji ZS nr 5 oraz Miejskiego Centrum Kultury oraz Rady Osiedla Nowy Fordon.

Programowanie Jeremiego poprowadzi kino studyjne Orzeł z MCK-u.