Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki

Górsk, ul. ks. B. Markiewicza 10

Telefon 789-355-099