Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Dnia 27 listopada 1979 roku rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono w Bydgoszczy Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, jako ósmą tego rodzaju uczelnię artystyczną w kraju. Na patrona obrano Feliksa Nowowiejskiego — wybitnego polskiego kompozytora, dyrygenta, organistę i pedagoga. Pierwsze miesiące funkcjonowania najmłodszej uczelni muzycznej w kraju wypełniły przede wszystkim intensywne działania w kierunku poszerzenia jej oferty kształcenia i rozbudowy instytucji do czterowydziałowej struktury, obejmującej najważniejsze specjalności muzyczne. W roku akademickim 1980/81 rozpoczęły działalność: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Wydział Wokalno-Aktorski. Przy Wydziale Instrumentalnym utworzono Studium Pedagogiki Instrumentalnej, w którym swoją edukację mogli uzupełnić w trybie zaocznym pracujący muzycy. Aktu przemianowania na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego dokonano 1 grudnia 1981 roku. Na frontonie uczelni umieszczono wówczas łacińską sentencję „Musica spiritus movens” („Muzyka porusza ducha”) oraz przywrócono wizerunek stanisławowskiego orła z koroną.

Informacje o aktualnej strukturze i kierunkach kształcenia dostępne są na stronie Akademii

ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
tel. 52 321 05 82, 52 321 06 87