Galeria Wspólna

Galeria Wspólna prowadzona przez Pracownię Plastyki i Fotografii MCK jest miejscem twórczej działalności lokalnych artystów. Idea jej uruchomienia zrodziła się z potrzeby integracji środowisk twórczych Bydgoszczy, która wyraźnie zasygnalizowana została podczas Bydgoskiego Kongresu Kultury.Oferta galerii skierowana jest do różnych odbiorców, zainteresowanych kulturą i sztuką w szerokim interdyscyplinarnym spektrum. Oprócz wernisaży i wystaw malarstwa czy grafiki, galeria prowadzi cykliczne warsztaty artystyczne.W pomieszczeniach galerii swoje lokalizację znalazły także związki twórcze bydgoskich literatów i pisarzy: Związek Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Galeria czynna od poniedziałku do piątku: 10:00 - 17:00
Strona instytucji prowadzącej: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Galeria na facebooku