Zajęcia edukacyjne w ramach wystawy „Ku wolności. Bydgoszcz 1914-1918”

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną dla grup zorganizowanych i gości indywidualnie zwiedzających wystawę „Ku wolności. Bydgoszcz 1914-1918”.


Kto ty jesteś? - Polak mały.  Patriotyczne przedszkole.
Zapraszamy grupy przedszkolne i wczesnoszkolne na zajęcia dotyczące symboli narodowych i miejskich. W czasie spotkania zastanowimy się: co to znaczy być patriotą, Polakiem i bydgoszczaninem. Podczas zajęć omówione zostaną dzieje miasta i przybliżone życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy przed stu laty.

Grupa docelowa: przedszkola i klasy 1-2 szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut
Forma: lekcja


Bydgoszcz. Mała Ojczyzna.
Uczestnicy zajęć poznają dzieje Bydgoszczy i okoliczności powrotu naszego miasta do Polski. Zastanowimy  się nad pojęciem „małej ojczyzny” oraz  przypomnimy wiedzę o symbolach miasta i regionu. Zwiedzając wystawę poznamy życie codzienne bydgoszczan w trudnych latach wojennej rzeczywistości. W części warsztatowej zaprojektujemy  i wykonamy  patriotyczne przypinki.

Grupa docelowa: klasy 3-6 szkoły podstawowej
Czas trwania: 60 minut
Forma: lekcja z warsztatem


Bydgoszcz jest polska! Powrót do Macierzy
Podczas lekcji zostanie ukazana historia Bydgoszczy w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. Przypomnimy m.in. realia zaboru pruskiego, okoliczności wybuchu Wielkiej Wojny i jej zakończenia, przebieg powstania wielkopolskiego, postanowienia Traktatu Wersalskiego oraz wydarzenia bezpośrednio związane z powrotem Bydgoszczy w granice Rzeczypospolitej w 1920 roku. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wystawę „Ku wolności. Bydgoszcz 1914-1918” z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych kart pracy.

Grupa docelowa: klasy 7-8 szkoły podstawowej, szkoły średnie
Czas trwania: 45 minut
Forma: lekcja

 


 

  • Gości indywidualnie odwiedzających ekspozycję zapraszamy również do odwiedzenia „Patriotycznego przedszkola” – przestrzeni edukacyjnej na wystawie „Ku wolności. Bydgoszcz 1914-1918” specjalnie zaprojektowanej z myślą o najmłodszych.

Istnieje również możliwość zwiedzenia wystawy z przewodnikiem.


Zajęcia muzealne można zamówić osobiście, telefonicznie lub pod adresem e-mail, z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, tel. 052 58 59 911, 914 lub 910, email: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl.

Opłatę za lekcje wnosi się w kasach mieszczących się w budynkach Muzeum. Opłaty wynoszą:

  • lekcja muzealna –  5 zł od osoby (grupa min. 10 osób (osoby z dysfunkcjami m.in. 5 osób); max. 25 osób)
  • lekcja muzealna z warsztatem – 8 zł od osoby
  • oprowadzanie z przewodnikiem: – 30 zł/grupa

Opiekunowie grupy płacą 1 zł od osoby. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.
Szczegółowe informacje:  www.muzeum.bydgoszcz.pl/edukacja
 


Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy