XX Spotkanie z Historią u Hoffmana: Roger Sławski (1871–1963) – architekt dobrych przestrzeni – fotorelacja

21 marca 2018 o godz. 18:00 odbyło się XX Spotkanie z Historią u Hoffmana. Tym razem spotkanie poświęcone było znakomitemu architektowi poznańskiemu, Rogerowi Sławskiemu. Od czasów zaboru pruskiego działał on na terenie Wielkopolski i zachodnich Kujaw, gdzie zaprojektował wiele kościołów, rezydencji ziemiańskich oraz budowli użyteczności publicznej. W projektowaniu tych obiektów odwoływał się najczęściej do klasycyzującego baroku, kontrastującego wyraźnie z forowanym przez zaborców stylem neogotyckim. Co godne podkreślenia, jednym z ważniejszych dzieł w jego dorobku jest bydgoski kościół Świętej Trójcy, wzniesiony wraz z wyniosłą wieżą i zabudową parafialną w latach 1910–1913. Życie i dokonania Rogera Sławskiego omówiła autorka książki o nim, dr Gabriela Klause z Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a sylwetkę architekta przybliżyła jego wnuczka, Krystyna Sławska. 

Fot. Szymon Grosskreutz i Kamil Jastrzębski (Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy):


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy