XIV Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

Konkurs, organizowany w ramach działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, służy propagowaniu wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim. Jego ideą przewodnią jest zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia w nawiązaniu do ciekawych miejsc i obiektów, także tych dzisiaj nieistniejących. Każdą edycję konkursu staramy się poświęcić innej grupie zabytków i związanych z nimi zagadnień.

Edycja obecna, z uwagi na tegoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości, odbywa się pod hasłem „Drogi do niepodległości w latach 1918–1920. Ludzie, wydarzenia, mogiły, pamiątki”. Zakreślone lata wynikają z różnego czasu dochodzenia do niepodległości na różnych obszarach naszego województwa. I tak dla zaboru rosyjskiego był to rok 1918, dla części Wielkopolski i Kujaw w zaborze pruskim – rok 1919 (powstanie wielkopolskie), dla pozostałych połaci zaboru pruskiego – rok 1920. Dochodzi do tego wojna polsko-bolszewicka, toczona w 1920 roku w obronie kruchej niepodległości na obszarze ziemi dobrzyńskiej, wschodnich Kujaw, a także na obrzeżach ziemi chełmińskiej. W pracy chodzi o ukazanie sylwetek lokalnych bohaterów i działaczy niepodległościowych, działań zbrojnych (o ile takowe miały miejsce), grobów poległych powstańców i żołnierzy, wreszcie o prezentację pomników, tablic pamiątkowych, różnych miejsc czy obiektów, upamiętniających tamte wydarzenia lub wiążących się z nimi.

Pobierz regulamin konkursu:

REGULAMIN XIV Wojewodzki Konkurs Historyczny 2018a

 

 

 

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy