Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego 2018 – wyniki i fotorelacja

W sobotę, 2 czerwca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury  w Osięcinach gościł uczestników Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego. Wcześniej Spotkania odbywały się m.in. w Lubiewie i Gostycynie. W spotkaniu wzięło udział 8  zespołów teatralnych  mających w swoim repertuarze widowiska obrazujące ginące tradycje  i zwyczaje kultury ludowej. Spotkanie rozpoczęło się Korowodem ulicami Osięcin, w którym udział wzięli członkowie grup teatralnych i  zaproszeni goście. Po zakończeniu przemarszu wszystkich zebranych chlebem i solą powitali gospodarze Spotkania. Zespoły biorące udział w przeglądzie:

 • Zespół Folklorystyczny „Kujawioki od Dobrego” z Dobrego,  
 • Klub Seniora ”Kujawy Bachorne Nowe” z Osięcin,
 • Zespół  Folklorystyczny „Śmiłowiónki” ze Śmiłowic wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” z  Chocenia,
 • Zespół Teatralny działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Choceniu,
 • Zespół Folklorystyczny „Smólnik” ze Smólnika,
 • Zespół Folklorystyczny „Kujawioki” z Osięcin,
 • Teatr Obrzędowy „Witkowiacy” z Witkowa
 • Zespół Ludowy „Radojewiczanie” z  Radajewic.

Jury w składzie:

 • Elżbieta Kornaszewska - Rogacka – choreograf i instruktor tańca, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „ Ziemia Bydgoska” - przewodnicząca
 • Jadwiga Kurant - choreograf – członek
 • Bogna Wojciechowska -Blachowska: kulturoznawca, instruktor teatralny, kierownik Działu Artystycznego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy- członek

po obejrzeniu ośmiu przedstawień  postanowiło przyznać nagrody finansowe i  rzeczowe :

 • I MIEJSCE i NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku w wysokości 1000 zł  jury przyznało Zespołowi Folklorystycznemu „Smólnik”
  ze Smólnika za spektakl: „Król Pasterzy”, w tym nagrodę indywidualną dla reżysera p. Wiesława Cabana w wysokości 250 zł 
 • II MIEJSCE i NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ Starosty Radziejowskiego w wysokości 600 zł otrzymał Zespół  Folklorystyczny „Śmiłowiónki” ze Śmiłowic wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” z  Chocenia  za spektakl: „Kozy na Kujawach”  oraz Nagrodę Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy  dla reżysera p. Julii Skowrońskiej  w wysokości 250 zł
 • III MIEJSCE i NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ Wójta Gminy Osięciny w wysokości 700 zł Zespołowi Folklorystycznemu „Kujawy Bachorne Nowe” za spektakl: „Weselne przyśpiewki kujawskie” oraz Nagrodę Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  w Bydgoszczy  dla reżyserki p. Aliny Matuszewskiej  w wysokości 150 zł
 • IV MIEJSCE i NAGRODĘ RZECZOWĄ Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w postaci miniwieży Teatrowi Obrzędowemu „Witkowiacy” z Witkowa za spektakl: „Wigilia na Krajnie” oraz Nagrodę Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla reżyserki p. Danuty Sałasinska w wysokości 150 zł
 • Jury przyznało także  Wyróżnienie książkowe Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy za kreację aktorską p. Danucie Kaczmarek z  Zespołu Teatralnego PZERiI koło nr 7 w Choceniu

Wszystkie nagrodzone zespoły otrzymały kwalifikację do  reprezentowania  województwa w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, który odbędzie się 24 czerwca 2018 r. w Kaczorach koło Piły.

Ważnym punktem Spotkania były przeprowadzone przez jury omówienia warsztatowe z instruktorami – twórcami spektakli konkursowych. Podczas  omówieni  jury zwróciło szczególną uwagę na dbałość o gwarę i dykcję, wzbogacanie programu scenicznego poprzez sięganie po nowy repertuar związany z autentycznym przekazywaniem obrzędów ludowych oraz na  estetykę strojów ludowych, w tym dostosowanie strojów do danych obrzędów (stroje odświętne, świetlicowe i stroje robocze). Organizatorami Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego byli Gmina Osięciny ,  Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Gminny Ośrodek Kultury  w Osięcinach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy