Wigilia Niepodległości: fotorelacja ze spotkania

Wigilia Niepodległości: Piłsudski, Paderewski, Haller - trzy drogi do wolności.


Podczas spotkania przybliżyliśmy sylwetki  wybitnych postaci: marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Józefa Hallera i premiera Ignacego Paderewskiego oraz ich  związki z regionem,  a także zaprezentowaliśmy materiały ikonograficzne, w tym filmowe ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy