Wieczór z tkaniną unikatową, fotogaleria

Spotkanie miało miejsce 9 listopada w Salon Hoffman.

Pierwszą prelekcję na temat historii tkactwa w polskiej tradycyjnej kulturze ludowej z uwzględnieniem regionalnych różnic i odrębności, pt. “Tkanina po staremu”  przeprowadziła Kinga Turska Skowronek, etnograf, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej Prufferowej w Toruniu.
Drugą, pt. “tkanina od nowa” o aktualnej kondycji tkactwa, transformacjach, inspiracjach tkaniną ludową w sztuce współczesnej, zdobnictwie i współczesnym wzornictwie wygłosiła Anna Demska, antropolog kultury, kustosz w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie.

Obie Panie są znawczyniami tematu, prowadzącymi badania naukowe w swoich macierzystych muzealnych placówkach i gorącymi propagatorkami tkactwa. Na naszym terenie to wątki rzadko poruszane, a niezmiernie interesujące, tkanina to wciąż bardzo ważny element w otaczającej nas przestrzeni.

 

 

 


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy