V edycja konkursu „Dziedzictwo wieków”

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w piątej edycji konkursu „Dziedzictwo wieków”.

Celem Konkursu jest

  • wyróżnienie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytku, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie mu świetności, utrwalenia wartości i znaczenia;
  • promocja dobrych praktyk przy realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
  • uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów – gospodarzy zabytków i wykonawców prac;
  • wyróżnienie szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.

Jednocześnie, w 2016 roku zmieniony został regulamin przyznawania nagród poprzez rozszerzenie katalogu wnioskodawców, którzy mogą składać wnioski o przyznanie nagrody obiektom lub osobom zasłużonym na polu ochrony i konserwacji zabytków.

  • wnioski w kategorii I mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje działające na polu ochrony i opieki nad zabytkami, służby konserwatorskie oraz muzea.
  • wnioski w kategorii II, mogą składać podmioty określone w ust. 1 oraz Marszałek Województwa z własnej inicjatywy.

Zgłoszenia konkursowe, które należy składać do dnia 30 kwietnia b.r., ocenia i przyznaje nagrody Kapituła powołana przez Marszałka Województwa, złożona z osób posiadających duże doświadczenie w zakresie opieki i ochrony nad zabytkami.

Medal Hereditas Saeculorum będący nagrodą w Konkursie ma promować najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie wyróżniając zarządców zabytków i wykonawców prac (kategoria I), a także osoby i instytucje posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie (kategoria II).
Uroczystość wręczenia medali laureatom jest przewidziana podczas wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, w miesiącu wrześniu b.r.
Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, formularz zgłoszenia oraz lista Laureatów poprzednich edycji konkursu są dostępne na stronie: www.kujawsko-pomorskie / Kultura / Dziedzictwo wieków.

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałem wideo dostępnym w wideotece portalu kulturawzasięgu - kliknij