Śladami artystów toruńskich

We wtorek, 26 czerwca, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Toruń miasto zabytków.  Tym razem opowiemy o miejscach związanych z lokalnymi twórcami sprzed lat: architektami i budowniczymi, fotografami, plastykami i rzeźbiarzami. Odwiedzimy ich domy, pracownie i inne miejsca aktywności twórczej. Zajrzymy do lokali, w których odbywały się wystawy i wspólne działania twórcze. Wśród bohaterów naszej opowieści znajdą się m.in. architekci i budowniczowie Joseph Houtermans i Carl Walter, fotograf i malarz Carl Bonath, kamieniarze-rzeźbiarze Sally Meyer i A. Irmer, a także plastycy: Julian Fałat, Wojciech Durek i Ignacy Zelek, Olgierd Gałdyński i Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Brunon i Feliks Gęstwiccy. Opowiemy o Konfraterni Artystów, Zakładzie Graficznym Sztuka, Pomorskiej Drukarni Rolniczej, Zakładzie Chromolitograficznym Edwarda Stefanowicza, Polameryce, Spółdzielni Artystów Plastyków Rzut. Odwiedzimy miejsca działań wspólnych, m.in. Klub ZMS Iskra i Dom Plastyka przy dawnej ul. Dzierżyńskiego oraz Ratusz Staromiejski.

Spotkanie w Książnicy Kopernikańskiej stanowi dopełnienie wędrówki historycznej, która odbędzie się 23 czerwca w ramach cyklu letnich spacerów tematycznych Centrum Sztuki Współczesnej. To jedna z nowych tras zwiedzania i poznawania miasta zaproponowana przez Katarzynę Kluczwajd. Będą kolejne. - Te nowe trasy, czyli nowe sposoby patrzenia na miasto - przez pryzmat różnorodnych zagadnień z dziedziny historii kultury, mają inspirować do zadawania pytań, poszukiwań własnych, do dostrzegania historii będącej obok nas, na wyciągnięcie ręki, w miejscach tylko pozornie dobrze znanych - mówi Katarzyna Kluczwajd.

Spotkanie w Książnicy Kopernikańskiej rozpocznie się o godz. 18. Wstęp jest bezpłatny. Na zdjęciu dawna łaźnia przy ul Łaziennej, w której swoja pracownię miał Julian Wałdowski.


Źródło: Książnica Kopernikańska w Toruniu