„Łemkowie – przeszłość, pamięć, symbol” – fotogaleria z wernisażu

7 lutego 2019 w Salonie Hoffman KPCK została otwarta wystawa ze zbiorów Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera”. Zbiór powstał w wyniku poszukiwań i badań archiwalnych prowadzonych przez ostatnie 25 lat przez Jerzego Starzyńskiego. Wystawa będzie czynna do 14 marca 2019, wstęp wolny.

 

Otwarciu wystawy towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera" / ЛАПіТ "Кычера".Na wystawie prezentowane są fotografie wykonane w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Najcenniejsze pochodzą z archiwów rosyjskich i ukraińskich oraz z prywatnych zbiorów rodzin łemkowskich. Najstarsza z fotografii pochodzi z 1866 roku. Wykonana została w miejscowości Zawadka Rymanowska na środkowej Łemkowszczyźnie. Bardzo cenną jest fotografia z 1906 roku z ekspedycji badawczej Fedora Wołka. Fotografie były po raz pierwszy eksponowane w Akademii Rycerskiej w Legnicy w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kyczeriada nad Kaczawą”

Salon Hoffman przy KPCK w Bydgoszczy jest drugim miejscem prezentacji tych bezcennych zdjęć dokumentujących życie Łemków, na których pokazane są codzienne zajęcia, uroczystości rodzinne i religijne, stroje codzienne i odświętne, portrety i fotografie zbiorowe. Fotografie wykonane są na dużych planszach. Oprócz fotografii na wystawie prezentowane są eksponaty przekazane przez Łemków wysiedlonych w czasie akcji „Wisła” na Dolny Śląsk.

Możliwość prezentacji wystawy zawdzięczamy panu Jerzemu Starzyńskiemu. Jerzy Starzyński – Łemko. Animator kultury, historyk, choreograf, badacz kultury łemkowskiej. Założyciel Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”; prezes stowarzyszenia pod tą samą nazwą. Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.

Wystawa jest suplementem do projektu, który prezentowaliśmy w październiku 2018 roku „Łemkowyna”.


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy