Konferencja naukowa „Architektura drewniana w Polsce”

Muzeum Etnograficzne wraz ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Katedrą Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i Muzeum Okręgowym w Toruniu zapraszają do udziału w konferencji poświęconej standardom badań i konserwacji architektury drewnianej. Sesja odbędzie się w dniach 14-16 października w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "Architektura drewniana w Polsce – standardy badań i konserwacji"
14 – 16 października 2020 r.
Ratusz Staromiejski w Toruniu

 

Ochrona historycznego budownictwa drewnianego w Polsce, we wszystkich jego odmianach i kategoriach, stanowi ważny element polityki konserwatorskiej państwa. Stan zachowania tej grupy zabytków ulega jednak stałemu pogorszeniu. Budynki drewniane coraz częściej stają się unikatem i tym bardziej proces ich ochrony, badań i konserwacji wymaga pilnego dopracowania oraz zaprezentowania dobrych przykładów właściwego postępowania, u podstaw których leży troska o zachowanie nie tylko jak największej liczby obiektów (przede wszystkim in situ), ale i największej ilości oryginalnej substancji budowlanej stanowiącej o autentycznej wartości obiektu.

Brak jest szerszych publikacji prezentujących metodykę badawczą oraz konserwatorską. Sytuacja ta często prowadzi do katastrofalnych i z reguły nieodwracalnych skutków. Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury drewnianej uwzględniając głównie aspekty badawcze, prace projektowe oraz konserwatorsko-restauratorskie, adaptacyjne i modernizacyjne a także monitoring stanu zachowania.  Do aktywnego udziału w konferencji oraz prezentacji własnych badań i doświadczeń zapraszamy wszystkich specjalistów zajmujących się zawodowo ochroną i konserwacją architektury drewnianej w Polsce. Prezentowane referaty powinny odnosić się do szczegółowej problematyki poszczególnych zabytków w ramach przyjętych pięciu głównych paneli:

 

Panel I - Problematyka badawcza

(inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa; badania architektoniczne; studium historyczne; badania dendrochronologiczne; inne badania towarzyszące; rozpoznanie strukturalne; statyka obiektów drewnianych; rozpoznanie stanu zachowania i przyczyn zniszczeń; wnioski i wytyczne konserwatorskie)

Panel II - Prace projektowe

(projekt: architektoniczny, konstrukcyjny, konserwatorski i instalacyjny)

Panel III - Prace konserwatorsko-restauratorskie

(drewno jako budulec; sposoby i środki ochrony drewna historycznego i współczesnego przed niszczącym działaniem owadów i grzybów; deformacje konstrukcji historycznych; dodatkowe konstrukcje wzmacniające; naprawy elementów konstrukcyjnych; historyczne i współczesne wypełnienia konstrukcji drewnianych; historyczne i współczesne zaprawy, tynki i farby w konstrukcjach drewnianych; drewniane pokrycia więźb dachowych i szalunek ścian)

Panel IV - Prace adaptacyjne i modernizacyjne

(współczesne przepisy budowlane i odstępstwa od nich przy realizacji prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w drewnianych obiektach zabytkowych; adaptacja obiektów historycznych – zmiany funkcji i układów przestrzennych; instalacje techniczne; ocieplanie; izolacja dźwiękowa; izolacja wilgotnościowa)

Panel V -  Monitoring stanu zachowania

Oczekujemy licznego udziału prelegentów i gości, których pasją jest architektura drewniana w Polsce. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Katedra Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 

Terminy:

30 kwietnia 2020 r.
Termin nadesłania propozycji referatów i abstraktów

31 maja 2020 r.
Termin zakwalifikowania referatów

20 września 2020 r.
Termin rejestracji uczestnictwa

 

Informacje:

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut
Opłata konferencyjna: 300 zł
Wpisowe na konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z dopiskiem „drewno”:
Bank PKO S.A. ul. Jasna 1, Warszawa: nr 78 1240 61751111 0000 4578 7539

Organizatorzy nie uwzględniają zwrotów kosztów podroży i noclegów. 
Po wcześniejszej rejestracji, opłaty nie ponoszą studenci studiów dziennych, stacjonarnych.
Kontakt: architektura.drewniana@gmail.com

Link do formularza zgłoszeniowego  


Źródło: Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu