Kolekcja B. i L. Nawrockich

NABYTKI DO ZBIORÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W TORUNIU Z KOLEKCJI BOLESŁAWA I LINY NAWROCKICH – 2016 ROK

Wystawa wirtualna

W roku 2016 dzięki dotacji z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono do zbiorów 217 prac 23 twórców z kolekcji  Bolesława i Liny Nawrockich – 121 rzeźb 17 rzeźbiarzy oraz 96 obrazów 7 artystów.

Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich, to jeden z największych prywatnych zbiorów tego rodzaju, nie tylko w skali kraju. Twórcą jej był Bolesław Nawrocki (1924-2008) z Warszawy, prawnik, muzyk, muzykolog, mecenas sztuki. Jego działania kolekcjonerskie wspierała żona Lina Carminati-Nawrocka.

Kolekcja powstawała od poł. lat 60. XX w. Obejmuje prace z zakresu rzeźby i malarstwa najwybitniejszych polskich twórców.

W ramach przyznanych środków z Programów  MKiDN w latach 2006, 2008, 2010 Muzeum pozyskało z kolekcji 567 prac z zakresu rzeźby i malarstwa 32 artystów.

B. i L. Nawroccy z J. Lamęckim i jego żoną, Dąbrowa Zielona, 1971

B. i L. Nawroccy z J. Lamęckim i jego żoną, Dąbrowa Zielona, 1971

ZOBACZ OBIEKTY


Źródło: Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu