Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2017

W sobotę (9 września 2017) w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Zaproszonych gości, kuracjuszy oraz mieszkańców miasta witał od wejścia zespół Dixe Team. Po rozpoczęciu uroczystości zebrani zostali wprowadzeni w tematykę dziedzictwa przez dr Waldemara Affelta, który wygłosił wykład pt. „Salina ciechocińska – perła nadwiślańskiego dziedzictwa”.

W trakcie inauguracji laureaci konkursu Dziedzictwo Wieków zostali uhonorowani medalami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum. W tym roku wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach. Laureatami konkursu zostali:

za prace konserwatorskie i restauratorskie:

  • Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Bartłomieja w Szembruku (powiat grudziądzki), za wykonanie zadania: Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach,
  • Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Małgorzaty w Kościelcu (powiat inowrocławski), za wykonanie zadania: Romański kościół p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu wraz z wyposażeniem,
  • HONEST Sp. z o.o, za wykonanie zadania: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 28 w Toruniu – remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Szkoły Muzycznej na cele mieszkaniowe.

za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków:

  • Maria Rudy, konserwator i restaurator zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Ksiądz dr Roman Buliński, proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Bydgoszczy w latach 1989-2017,
  • Ksiądz Ryszard Czajka, proboszcz parafii p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach (powiat nakielski) w latach 2008-2016.

Podczas inauguracji rozdano również nagrody i wyróżnienia w XIII konkursie dla młodzieży „Zabytki naszego regionu” oraz III ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. Całość uroczystości uświetnił koncert zespołu Dixe Team. Po wydarzeniu zebrani mieli okazję wziąć udział w wyciecze po Ciechocinku.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się na stronach internetowych ciechocinek.naszemiasto.pl


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy