Gra turystyczna „Bydgoskie Kobiety”

Bydgoskie Kobiety

gra turystyczna do pobrania TUTAJ
(oraz w wersji drukowanej w oddziałach Muzeum)


Gra „Bydgoskie Kobiety” jest udostępniona w formie ulotki w budynkach Muzeum w miejscach dostępnych dla odbiorców, a także w formie pdf na stronie internetowej Muzeum (zakładka Gry turystyczne). Gra, realizowana w przestrzeni miejskiej, porusza temat kobiet-bydgoszczanek zaangażowanych w działalność patriotyczną, niepodległościową oraz kulturalno-społeczną i oświatową w Bydgoszczy na początku XX w. Przedstawione będą m.in. konspiratorki w powstaniu wielkopolskim, Wincentyna Teskowa – redaktorka pierwszej polskiej gazety w Bydgoszczy i prezeska Żeńskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Bydgoszczy, Stefania Tuchołkowa – literatka, prezeska Czytelni dla Kobiet, a także radne miejskie czy Wanda Siemaszkowa – pierwsza dyrektorka Teatru Miejskiego. Przede wszystkim będą to kobiety, które pracowały na rzecz powrotu Bydgoszczy do Macierzy i wzięły czynny udział w repolonizacji miasta. Celem gry jest uczczenie głównie 100. rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych w Polsce i edukacja mieszkańców Bydgoszczy na ten temat oraz przybliżenie odbiorcom postaci kobiet zasłużonych dla Bydgoszczy oraz ich wkładu w odzyskanie niepodległości przez Bydgoszcz, a także kreowanie wśród ludności poczucia tożsamości narodowej.

autorzy gry: Anna Nadolska, Dariusz Leśniewski
projekt graficzny: Ewa Widacka-Matoszko

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”, towarzyszącego logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

 

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy