Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 – zapraszamy do współorganizacji!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza wszystkie regionalne instytucje kultury, stowarzyszenia oraz fundacje do organizacji wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020. Celem projektu jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku obchody odbędą się 12-13 oraz 19-20 września pod hasłem „Moja droga”. Pełną interpretację tematu można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. https://edd.nid.pl/aktualnosci/moja-droga-edd-2020/

Zapraszamy do organizowania spacerów z przewodnikiem, prelekcji, wystaw, warsztatów, spotkań autorskich, imprez plenerowych, gier terenowych, konferencji oraz innych projektów związanych z tegorocznym hasłem EDD. Imprezy należy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/

Wydarzenia zarejestrowane do 11 maja zostaną zaprezentowane w informatorze Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 w województwie kujawsko-pomorskim. Imprezy będą również promowane na ogólnopolskiej stronie EDD oraz profilu regionalnych obchodów na Facebooku.

Imprezy przygotowane na EDD muszą być bezpłatne. Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z koordynatorem EDD:
Krystian Strauss eddteam@kpck.pl 52 585 15 01 wew. 113.


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy