Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego

W Przeglądzie biorą udział zespoły teatralne, które w swoim repertuarze mają widowiska obrzędowe oraz inne nawiązujące do tradycji kultury ludowej. Jest to spotkanie z kulturą i sztuką ludową, która nosi w sobie prastare elementy swoistego, samorodnego teatru. Celem tego projektu jest promowanie dorobku teatrów wiejskich poprzez umożliwienie prezentacji spektakli poza środowiskiem lokalnym, ochrona regionalnej spuścizny kultury ludowej oraz jej rozpowszechnianie wśród młodego pokolenia. Ma to ogromne znaczenie dla popularyzacji tradycji, obrzędowości, zwyczajów i ukazywania regionalnego zróżnicowania etnograficznego województwa kujawsko-pomorskiego.