Ruszamy w miasto – warsztaty twórcze 60+

Projekt Ruszamy w miasto to warsztaty twórcze dla seniorów. Pracujemy od października 2015 do czerwca 2016 r. spotykając się dwa razy w tygodniu.

Na projekt składają się warsztat twórczego rozwoju oraz warsztat pracy z ciałem łączący elementy teatru i tańca. Celem wspólnych działań jest napisanie scenariusza w oparciu o historie uczestników projektu, który posłuży do zbudowania etiud z pogranicza teatru i tańca. Wiosną 2016 r. przeniesiemy te działania z sali warsztatowej w przestrzeń miasta, gdzie realizować będziemy film na międzypokoleniowym planie filmowym. W czerwcu 2016 r. odbędzie się premiera filmu w Bydgoszczy. Celem projektu Ruszamy w miasto jest wydobycie z uczestników, poprzez twórczą pracę, ich potencjału, wspólne wzmacniające działanie grupy, radość z tworzenia i bycia razem. Dla uczestników projektu Ruszamy w miasto Teatr Polski i Kino Orzeł przygotowali bilety w specjalnej cenie na spektakle i filmy przez cały okres trwania projektu tj. od października 2015 do czerwca 2016.

 Info / zapisy: Emilia Malczyk / 662 060 024 / ruszamywmiasto@gmail.com
* udział w projekcie jest bezpłatny
** więcej o projekcje: http://ruszamywmiasto.blogspot.com/

Projekt dofinansowano ze środków programu Seniorzy w akcji Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Współorganizator: Teatr Polski w Bydgoszczy
Organizacja wspierająca: Fundacja Kultury Rozruch
Partnerzy: Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyKino Orzeł. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy