Dziedzictwo wieków 2015

Edycja z roku 2015 przyniosła tylko jeden nagrodzony obiekt – Dwór w Kłóbce – a Medal w tej kategorii trafił do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, do którego należy dwór, i które doprowadziło do jego odbudowy i rekonstrukcji wspaniałego wyposażenia. Wśród nagrodzonych osób zasłużonych dla ratowania zabytków znalazł się m in. Pan Wiesław Podraza, Prezes Sanplast S. A., który z własnej inicjatywy i prywatnych środków wspiera od lat prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie wspaniałości m.in. Zespołowi Klasztornemu w Markowicach.