Dziedzictwo wieków 2014

Trzecia edycja konkursu „Dziedzictwo wieków” w 2014 roku przyniosła medal „Hereditas Saeculorum” m. in. dla niezwykle zasłużonych profesorów, którzy całe swe życie naukowe oddali badaniu i ratowaniu zabytków oraz przekazywaniu swej wiedzy następnym pokoleniom. Medal trafił do  Prof. dr hab. Mariana Arszyńskiego, prof. dr hab. inż. arch. Jana Juliusza Tajchmana oraz prof. dr hab. Alicji Strzelczyk, a także dla Ks. Prałata Henryka Pilackiego, który przez dziesięciolecia spędzone w kościele p.w. WNMP w Koronowie dbał o każdy zakątek świątyni, doprowadzając jej piękno do ponownej świetność. Wśród nagrodzonych obiektów podziwiać można niezwykle ciekawy zespół budynków, w tym wieżę ciśnień, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o.