Dziedzictwo wieków 2013

W kolejnej, drugiej edycji Konkursu Dziedzictwo Wieków, która odbyła się w roku 2013, nagrodzono Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zasłużone osoby i obiekty. Medalem Hereditas Saeculorum za wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego oraz szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków, tym razem uhonorowano m.in. Siostra Halina Wiczling - Ekonomka Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo z Chełmna, za wspaniałe zarządzanie złożonym zespołem architektury zabytkowej, otaczanie go opieką i skuteczne pozyskiwanie środków na prace konserwatorskie. Wśród nagrodzonych obiektów znalazł się między innymi Kościół Parafialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze, za kompleksowy i profesjonalny remont konserwatorski architektury kościoła.