Dziedzictwo wieków 2012

W roku 2012 po raz pierwszy wręczony został medal Hereditas Saeculorum – nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego oraz szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. Jest ona przyznawana w ramach konkursu Dziedzictwo Wieków. Film prezentuje sylwetki laureatów oraz nagrodzone w konkursie obiekty, m.in.: postać księdza Stanisława Felicjana Kardasza – wieloletniego Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, który był mi.in. inicjatorem wydawnictw katalogujących i prezentujących wartości kościołów diecezji, oraz postać Piotra Tuliszewskiego, miłośnika zabytków, który przeniósł z Toruniu do Antoniewa, odbudował po spaleniu, a tym samym uratował wspaniałą fachwerkową Willę Grossera. Z obiektów nagrodzonych możemy zapoznać się ze wspaniałymi budynkami wchodzącymi w skład Muzeum Okręgowego w Toruniu.