CoCArt Music Festival

CoCArt Music Festival to niezwykły, unikalny w tej części Europy festiwal, prezentujący nowe trendy we współczesnej muzyce awangardowej i elektronicznej, ze szczególnym naciskiem na projekty oparte o estetyczną waloryzację multimediów, traktowanych jako pełnoprawny komponent działania twórczego.

To prawdziwa uczta dla fanów szeroko rozumianej muzyki współczesnej, sztuki audio-wizualnej i performansu – co roku do toruńskiego CSW zapraszani są wybitni artyści z różnych stron świata i z Polski. Wielu z zaproszonych muzyków i artystów, którzy występowali na festiwalu ma status prawdziwych legend i prekursorów zjawisk muzycznych i wizualnych, które pojawiły się w ostatnich dekadach XX wieku i na początku XXI w. Wielokrotnie też dawaliśmy szanse zaistnienia młodym interesującym i obiecującym artystom.

Na festiwalu podczas siedmiu edycji wystąpiło kilkuset muzyków, artystów wizualnych i performerów z Europy, Ameryki, Australii i Japonii. Festiwal został wymyślony w 2007 r. przez kuratorów Rafała Iwańskiego i Rafała Kołackiego wraz z pierwszym dyrektorem CSW w Toruniu Stefanem Muchą. Pierwsza edycja CoCArt Music Festival odbyła się na trzy miesiące przed oficjalnym otwarciem gmachu CSW dla zwiedzających i okazała się sukcesem.

CoCArt Music Festival co roku ściąga do toruńskiego CSW setki słuchaczy muzyki, ciesząc się świetnym przyjęciem ze strony publiczności. Prowadzimy stałą współpracę z mediami ogólnopolskimi, takimi, jak m.in.

  • Program Drugi Polskiego Radia – audycja Nokturn Jacka Hawryluka i Bartka Chacińskiego,
  • pismo o muzyce współczesnej Glissando,
  • portal muzyczny nowamuzyka.pl,
  • portal muzyczny popupmusic.pl.

Festiwal był wielokrotnie odwiedzany przez dziennikarzy i kuratorów z innych instytucji kultury w Polsce i za granicą, którzy entuzjastycznie wypowiadali się o formule wydarzenia, dobranym programie artystycznymi i organizacji. W 2012 roku toruńskie CSW oraz festiwal CoCArt Music Festival zostały wyróżnione przez prestiżowe New Museum z Nowego Jorku – jako jedne z najważniejszych w Polsce i na świecie instytucji oraz wydarzeń kulturalnych wspierających współczesną muzykę i sztukę niezależną.

CoCArt Music Festival już prawie od dekady rozsławia Toruń i CSW, na stałe wpisał się w kalendarz festiwalowy na mapie Polski, w sporym stopniu przyczynił się do rozwoju kultury audio-wizualnej w naszym mieście, regionie i kraju.

Więcej informacji: Centrum Sztuki Współczesnej