Bydgoski Festiwal Muzyczny Musica Antiqua Europae Orientalis

Międzynarodowy festiwal muzyczny oraz kongres muzykologiczny, odbywający się w Bydgoszczy co trzy lata od 1966 roku, organizowany przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Festiwal odgrywa istotną rolę kulturoznawczą jako płaszczyzna wymiany myśli między naukowcami i artystami Wschodu oraz Zachodu. Kongresy: muzykologiczny i slawistyczny skupiały dotychczas przedstawicieli ponad 50 najprężniejszych ośrodków uniwersyteckich świata od Waszyngtonu po Moskwę. Celem zarówno Kongresu, jak i Festiwalu jest studiowanie i pielęgnowanie dzieł muzycznych powstałych w ciągu ostatnich 2 tysięcy lat na gruncie różnych prądów kultury europejskiej i odnajdywanie w tym kontekście wspólnych korzeni kulturowych Europy. Prezentowane podczas Festiwalu dawne dzieła muzyczne, pochodzące z krajów Europy Środkowej,Wschodniej i Bizancjum są zjawiskiem unikatowym, niespotykanym na świecie w tak szerokiej formie.

Miejscem kongresu jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, zaś koncerty odbywają się także w innych miejscowościach na terenie regionu kujawsko-pomorskiego i w północnej Polsce.